Ważne informacje dotyczące wyników rekrutacji do przedszkola!

Szanowni Państwo!

Listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną zamieszczone na naszej stronie w dniu 16.04.2021 r. o godz 12.00. Listy dzieci będą również wywieszone w placówce.

Prosimy o  uważne zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi w poniższych linkach:

1.Pismo skierowane przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania do Rodziców:

Informacja+dla+Rodziców+w+sprawie+postępowania+rekrutacyjnego+do+przedszkoli+_oddziałów+przedszkolnych+w+szkołach+podstawowych

2. Druk pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie+woli+zapisu+dziecka+zakwalifikowanego+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolnego+w+szkole+podstawowej

3.  Instrukcja potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli+przyjęcia

Ważne!

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki!

Dopiero złożenie przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych w nieprzekraczalnym terminie 16.04.2021 r. – 21.04.2021 r. powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola!

W celu ułatwienia Państwu tego działania zamieszczony został powyżej link do druku. Druki dostępne są również w placówce.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, którzy potwierdzą wolę zapisu dziecka poprzez elektroniczny system NABÓR, również prosimy o dostarczenie potwierdzeń woli w formie papierowej do placówki, odbiór dokumentów został w placówce zorganizowany w bezpieczny dla Państwa sposób.