Kadra

Kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę, profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to osoby o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i budzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

DSC_5681aaa

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej. W oddziałach integracyjnych zatrudnione są specjalistki z następującymi kwalifikacjami: mgr rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki.