Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy linki do list zawierających imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu  na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji podstawowej.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji w naszej placówce wyniosła 90 punktów.

Lista dzieci zakwalifikowanych:

IMG_20210416_0001

IMG_20210416_0002

Lista dzieci niezakwalifikowanych:

IMG_20210416_0003

Miło nam jest poinformować, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Ważne!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani złożyć od 16.04.2021 r. – 21.04.2021 r.  POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA.

Prosimy o zapoznanie się z poprzednim wpisem na naszej stronie, gdzie zamieszczony został druk oraz instrukcja potwierdzenia woli za pomocą elektronicznego systemu Nabór.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom dzieci już uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, którzy złożyli w marcu 2021 r. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, że nie muszą składać żadnych innych dokumentów.  Złożenie w/w deklaracji jest dokumentem wystarczającym.