zawieszone zajęcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłuża okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 26 kwietnia 2020r.