rekrutacja 2020

Szanowni Państwo

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „Polanie” na rok szkolny 2020/2020, została zamieszczona na naszej stronie internetowej – w załączniku plik PDF.

Jednocześnie przypominamy, że należy dokonać potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Potwierdzenie należy złożyć w terminie od 9.04.2020r. do 16.04.2020r.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego, a tym samym zapisaniu dziecka  do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych, którzy wypełniali kartę naboru elektronicznie, będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie.

W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego kliknąć przycisk Wybierz akcję (Rysunek nr 1).

W kolejnym kroku należy wybrać opcję Potwierdź przyjęcie (Rysunek nr 2).

Po potwierdzeniu przyjęcia dziecko zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły (Rysunek nr 3).

Jednocześnie informujemy o konieczności dostarczenia dokumentu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w wersji papierowej w wyznaczonym powyżej terminie.

Załączniki:

lista zakwalifikowanych dzieci – plik PDF

dokument potwierdzane woli zapisu dziecka do przedszkola  – prosimy wypełnić ręcznie i przysłać skan lub zdjęcie na maila naszego przedszkola   przedszkole_nr_155@wp.pl

a oryginał papierowy potwierdzenia w kopercie przesłać pocztą lub osobiście wrzucić dokument do urny znajdującej się w holu przedszkola w godzinach od  8.00 – 15.00.

instrukcja elektroniczna (dla osób posiadających hasło).

Wycofanie przyjęcia może zostać dokonane tylko przez przedszkole, do którego dziecko zostało przyjęte.

Z poważaniem

Wioletta Orwat

Przedszkole nr 155 „Polanie”

Osiedle Winiary nr 2 60-665 Poznań

Tel. 618233131

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH -PDF

potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_zakwalifikowanego_do_przdszkola_2020