Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2022 r. na spotkanie informacyjne, które odbędzie 7 czerwca o godzinie 17:15 w sali grupy VI na pierwszym piętrze.

Prosimy o przyjście bez dzieci.

Rekrutacja

13 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną wywieszone w holu przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy nie będą publikowane na stronie internetowej.

poznaj nasze przedszkole

Zobacz jak pracujemy, jakie metody, formy pracy nam towarzyszą. Poznaj niektóre wdrożone przez nas innowacje i ogólnopolskie programy.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

W naszym przedszkolu tworzymy bezpieczną przestrzeń do eksperymentowania, eksplorowania otaczającego świata oraz do popełniania błędów, co jest szczególnie istotne w procesie uczenia się i zdobywania różnych umiejętności. To przestrzeń, która pozwala na przedefiniowanie błędu, porażki, której tak wszyscy się boimy, w sytuację, która ma pobudzać do działania, prowokować do podejmowania kolejnych prób oraz rozwijać motywację wewnętrzną, która jest podstawą wszelkiego rozwoju.

DYŻUR LETNI 2022 – REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!

 • Informujemy, że  w dniach od 7 do 11 marca 2022 roku trwają  zapisy dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny.
 • Jednocześnie informujemy, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w terminie: 1 lipca (piątek) i od 27 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.
 • Od 2 lipca do 26 lipca 2022 roku przedszkole jest zamknięte.
 • Termin składania deklaracji zapisu dziecka na dyżur: od 7 do 11 marca 2022 roku.
 • Druki do pobrania w holu przedszkola lub ze strony internetowej placówki.
 • Druki w formie papierowej składamy w przedszkolu ( skrzynka podawcza w holu).
 • Deklaracje po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględnione.
 • Skład osobowy dzieci i przydział nauczycieli do grup w czasie dyżuru jest inny od organizacji w trakcie roku szkolnego.
 • Dyżur będzie zorganizowany  tylko w przedszkolu na ul. Winiary 2.
 • Dzieci z  grup VIII i IX  przy ul. Michałowskiej w czasie dyżuru wakacyjnego mogą również uczęszczać do oddziałów usytuowanych na ul. Winiary

Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej!

Na kolejny rok szkolny 2022/2023

 • Termin składania od 7 do 11 marca 2022 roku.
 • Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej prosimy odbierać w grupach i składać bezpośrednio u nauczycieli grupy do której uczęszcza dziecko.

Termin składania deklaracji na dyżur wakacyjny pokrywa się z terminem składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny 2022/2023.

Terminy te zostały ustalone przez organ prowadzący przedszkole  Wydział Oświaty Miasta Poznania.

REKRUTACJA 2022/2023

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedszkolem, jednocześnie prosimy o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie

https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ze względu na reżim sanitarny nie przewidujemy w tym roku tzw. drzwi otwartych.

W sierpniu dla nowo przyjętych dzieci przewidujemy spotkanie integracyjne – prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Szanowni Rodzice!

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Rozpoczynamy 1 września 2021 r ( środa).

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 6.00-8.15
 • ulica Michałowska -6.30-8.15

Odbiór dzieci w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 14.30 – 17.00
 • ulica Michałowska – od 14.30 – 16.30

Uwaga!

Nowo przyjęte dzieci z grup najmłodszych mogą Państwo (po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą grupy) od dnia 1 do 10 września) odbierać wcześniej – o godzinie 12.00 ( bezpośrednio po obiedzie, przed odpoczynkiem). Z uwagi na pandemię nie było w tym roku możliwości zorganizowania dla tych dzieci zajęć adaptacyjnych, dlatego wychodzimy do Państwa z propozycją przyprowadzania dziecka na skrócony pobyt we wskazanym przedziale czasowym.

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci.

Odbierać dziecko może wyłącznie rodzic/ opiekun prawny lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców.

Druki upoważnień do odbioru będą dostępne w holu przedszkola. Osoba upoważniona do odbioru dziecka jest zobowiązana posiadać przy sobie dokument tożsamości.

 • Karty do czytników elektronicznych ( dotyczące ewidencji godzin pobytu dziecka w przedszkolu) dla dzieci nowo przyjętych będą wydawane 1 września podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z uwagi na nadal trwającą pandemię prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych).

Prosimy aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jednego rodzica ( lub osobę upoważnioną do odbioru).

Rodzic podczas przyprowadzania i odbioru dziecka może przebywać z dzieckiem w holu przedszkola i w szatni. Rodzic odprowadza i odbiera dziecko bezpośrednio z grupy do jakiej uczęszcza dziecko Z uwagi na reżim sanitarny Rodzice nie mogą wchodzić do sal dydaktycznych. W trakcie przyprowadzania i odbioru dziecka prosimy o dostosowanie się do zaleceń osoby pełniącej dyżur w holu placówki i oczekiwanie na swoją kolej w przypadku większej ilości osób.

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które nie wykazują objawów chorobowych (typu katar, kaszel, gorączka).

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące organizacji roku szkolnego zostaną Państwu podane na spotkaniach grupowych.

Spotkania będą odbywały się według następującego harmonogramu w salach dydaktycznych poszczególnych grup:

 • grupa I ( nowo przyjęte dzieci 3 -letnie ) – 2 września ( czwartek), godz, 17.00
 • grupa II ( młodsza grupa integracyjna, dzieci 3 i 4 letnie) -2 września (czwartek), godz. 17.00
 • grupa III (dzieci 4- letnie, była grupa I )- 6 września (poniedziałek), godz, 17.00
 • grupa IV ( dzieci 4 i 5- letnie, była grupa III )- 2 września ( czwartek) , godz. 17.00
 • grupa V (dzieci 4 i 5- letnie, byłą grupa IV ) – 6 września (poniedziałek), godz. 17.00
 • grupa VI (starsza grupa integracyjna, dzieci 5, 6- letnie ) – 7 września (wtorek), godz. 17.00
 • grupa VII ( dzieci 6- letnie, była grupa V ) – 7 września (wtorek), godz.17.00
 • grupa VIII ( maluszki z Michałowskiej, dzieci 3 i 4 letnie ) – 6 września (poniedziałek), godz. 16.45
 • grupa IX ( 5-6 latki z Michałowskiej ) – 6 września ( poniedziałek), godz.16.45

Na spotkania grupowe prosimy o przychodzenie Rodziców bez dzieci, pojedynczo, w maseczce, z własnym długopisem.

Serdecznie pozdrawiamy

Wyprawka Przedszkolaka

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy poniżej wykaz rzeczy, które są niezbędne dziecku uczęszczającemu do Przedszkola nr 155 „POLANIE”, osiedle Winiary 2 od 1 września 2021 r.

Wyprawka dotyczy dzieci 3 i 4 -letnich

Uwaga! Dzieci uczęszczające do oddziałów zlokalizowanych na ul. Michałowskiej 1 (grupa najmłodsza) nie przynoszą: piżamek, powłoczek na koc oraz fartuszków. Pozostałe rzeczy z listy wyprawkowej zamieszczonej powyżej pozostają bez zmian.