Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w Rekrutacji Uzupełniającej

Przedstawiamy listę dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola nr 155 „Polanie” w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Warunkiem przyjęcia do przedszkola zakwalifikowanego dziecka jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w terminie od 03 – 07.08.2020 r.

Formularz potwierdzenia woli zapisu – w załączniku pod poniższą wiadomością. Prosimy o przesłanie wypełnionego i zeskanowanego potwierdzenia na adres email:

przedszkole_nr_155@wp.pl

Rodzice, którzy wypełniali wniosek przez internet i  posiadają identyfikator wniosku, mogą potwierdzić wolę zapisu elektronicznie. Instrukcja w załączniku pod niniejszą informacją.

Lista dzieci zakwalifikowanych - r. uzupełn.

Formularz+potwierdzania+woli+-+wersja+papierowa

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli(1)

 

Dyżur letni

Szanowni Rodzice!

Zasady i procedury zapisu dzieci na dyżur wakacyjny planowanego w terminie od  20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Dyżur letni pełniony będzie tylko w placówce mieszczącej się na Osiedlu Winiary nr 2. Nie będzie czynna w tym okresie filia na ul.  Michałowskiej.

W tym roku na dyżur wakacyjny nie ma rekrutacji drogą elektroniczną przez system NABÓR.

Organizacja zapisów na dyżur letni pozostaje w gestii Dyrektora placówki.

 Przyjmowane będą wyłącznie dzieci z naszego przedszkola, nie ma możliwości zapisu dziecka spoza placówki.

 Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy pobrać, wypełnić i przesłać przeskanowany dokument  „POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA” .

Skany dokumentów należy przesłać w terminie do 12 czerwca 2020 roku  na adres: przedszkole_nr_155@wp.pl

 Dokument można pobrać z naszej strony internetowej lub  z panelu IPRZEDSZKOLE.

Rodzice dzieci, którzy wypełniali już ankiety i oświadczenia związane z powrotem dzieci do przedszkola po 25 maja nie muszą powtórnie ich wypełniać.

W przypadku dzieci, których rodzice nie wypełnili oświadczeń i ankiet, oprócz POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU,  proszeni są o  również wypełnienie i przesłanie ankiet i oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z obowiązującymi  w przedszkolu procedurami.

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach pod niniejszą informacją.

W związku z trwającymi nadal wymogami sanitarnymi w okresie pandemii, przedszkole dysponuje 56 miejscami organizacyjnymi.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, będzie dokonana weryfikacja zgodnie z wytycznymi MEN- u i GIS-u – w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących, pracujących w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,  instytucjach związanych z utrzymaniem i działalnością miasta.

 Listy dzieci przyjętych  na dyżur letni zostaną wywieszone w holu przedszkola 16 czerwca o godz. 10.00.

 W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 – 17.00.

Obowiązuje regulamin  przyprowadzania i odprowadzania dzieci oraz procedury bezpieczeństwa, które zostały w miesiącu maju zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

OŚWIADCZENIE(1)

ANKIETA-2(1)

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU NA DYŻUR

dyżur letni

INFORMAJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI DYŻURU LETNIEGO W TERMINIE

od 20.07.2020r do 31.08.2020r

Szanowni Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sytuacja nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola.

Jednym z istotnych zagadnień jest organizacja pracy przedszkola w okresie dyżuru letniego.

Informujemy, że placówka w okresie dyżuru letniego będzie funkcjonowała od 20 lipca do 31  sierpnia 2020r.,  przez okres 6 tygodni.

          W okresie od 1.07.2020r do 19.07.2020r. przedszkole będzie nieczynne.

       Opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci uczęszczające do danego przedszkola-  nie ma możliwości zapisu na dyżur letni dzieci spoza placówki.

Praca podczas dyżuru wakacyjnego będzie zorganizowana zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19, które zostały zamieszczone w miesiącu maju na naszej stronie internetowej.

O szczegółach dotyczących zapisu dziecka na dyżur i terminach powiadomimy Państwa najpóźniej do 5 czerwca 2020r.

REKRUTACJA

Wszystkie dzieci, których rodzice wysłali ankiety zostały przyjęte do przedszkola.

Zapraszamy od poniedziałku 25 maja 2020r.

W okresie reżimu sanitarnego przedszkole czynne w godzinach 7-17.

powrót do przedszkola po 24 maja 2020

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 155 W OKRESIE PANDEMII COVID-19 (procedury pojawią się w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przyprowadzeniem dzieci do przedszkola)
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA
  4. KLAUZULA INFORMACYJNA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń na maila przedszkole_nr_155@wp.pl w tytule prosimy wpisać  POWRÓT.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi  do 19 maja 2020r.

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji  o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia na maila przedszkole_nr_155@wp.pl w tytule prosimy wpisać POWRÓT.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 155 w Poznaniu

Anna Ratajczak

DOKUMENTY:

OŚWIADCZENIE

ANKIETA-2

Przedszkole