wyniki ogólnopolskiego konkursu eko-moda

Bardzo dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie. Wszystkim gratulujemy kreatywności, pomysłowości w wykonaniu strojów jak również różnorodności materiałów z jakich zostały one wykonane.

Niezależna komisja stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Spośród prawie 100 prac wyłoniła następujących laureatów:

I Miejsce

Iga Burzyńska, lat 6

Kokanin

 

II Miejsce

Radosław Wroński, lat 4

Rzeszów

 

III Miejsce

Jan Soszyński, lat 4

Elbląg

Wyróżnienia:

Adam Szczudło, lat 6

Jelenia Góra

Martyna Chwirot, lat 5

Poznań

Do laureatów zostaną wysłane nagrody, których sponsorem jest firma:

185825169_168066098567523_3000270599470463986_n

Dla pozostałych uczestników przekazujemy dyplom do pobrania poniżej oraz podziękowanie dla wszystkich, którzy z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowaniu dzieci do konkursu.

dyplom

podziekowanie_n

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo zgodnie z harmonogramem procesu rekrutacyjnego publikujemy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu w rekrutacji podstawowej.

Lista dzieci przyjętych:

Lista dzieci przyjętych -26.04.2021 r.

Lista dzieci nieprzyjętych:

Lista dzieci nieprzyjętych – 26.04.2021r.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola  udostępnione zostały również w holu przedszkola na ul. Winiary 2.

Lista placówek dysponujących wolnymi miejscami:

Lista+placówek+dysponująca+wolnymi+miejscami+po+rekrutacji+podstawowej+według+stanu+na+dzień+26.04.2021+r.

 

 

 

 

Dyżur wakacyjny – grupy „międzyprzedszkolne” – informacje

Szanowni Rodzice!

Informacja dotyczy TYLKO  Rodziców dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola .

W poniższych załącznikach udostępniamy Państwu informacje i dokumenty przekazane przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty związane z możliwością zapisu dziecka na dyżur do grupy międzyprzedszkolnej  w  jednej z 6 wskazanych  w piśmie i harmonogramie placówek.

Na dyżur mogą być zapisane jedynie dzieci rodziców pracujących.

Dokumenty są dostępne również w holu przedszkola na ul Winiary 2.

Temin składania dokumentów 22 – 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14 tej do skrzynki podawczej w holu przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

pismo do rodziców(1)

zał. nr 4- harmonogram – oddział międzyprzedszkolny

załącznik nr 1 – sierpień

zał. nr 3- oświadczenie o zatrudnieniu

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy linki do list zawierających imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu  na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji podstawowej.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji w naszej placówce wyniosła 90 punktów.

Lista dzieci zakwalifikowanych:

IMG_20210416_0001

IMG_20210416_0002

Lista dzieci niezakwalifikowanych:

IMG_20210416_0003

Miło nam jest poinformować, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Ważne!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani złożyć od 16.04.2021 r. – 21.04.2021 r.  POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA.

Prosimy o zapoznanie się z poprzednim wpisem na naszej stronie, gdzie zamieszczony został druk oraz instrukcja potwierdzenia woli za pomocą elektronicznego systemu Nabór.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom dzieci już uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, którzy złożyli w marcu 2021 r. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, że nie muszą składać żadnych innych dokumentów.  Złożenie w/w deklaracji jest dokumentem wystarczającym.

Ważne informacje dotyczące wyników rekrutacji do przedszkola!

Szanowni Państwo!

Listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną zamieszczone na naszej stronie w dniu 16.04.2021 r. o godz 12.00. Listy dzieci będą również wywieszone w placówce.

Prosimy o  uważne zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi w poniższych linkach:

1.Pismo skierowane przez Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania do Rodziców:

Informacja+dla+Rodziców+w+sprawie+postępowania+rekrutacyjnego+do+przedszkoli+_oddziałów+przedszkolnych+w+szkołach+podstawowych

2. Druk pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie+woli+zapisu+dziecka+zakwalifikowanego+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolnego+w+szkole+podstawowej

3.  Instrukcja potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR

Instrukcja+elektronicznego+potwierdzenia+woli+przyjęcia

Ważne!

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki!

Dopiero złożenie przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych w nieprzekraczalnym terminie 16.04.2021 r. – 21.04.2021 r. powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola!

W celu ułatwienia Państwu tego działania zamieszczony został powyżej link do druku. Druki dostępne są również w placówce.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, którzy potwierdzą wolę zapisu dziecka poprzez elektroniczny system NABÓR, również prosimy o dostarczenie potwierdzeń woli w formie papierowej do placówki, odbiór dokumentów został w placówce zorganizowany w bezpieczny dla Państwa sposób.

Dyżur pedagoga

Szanowni Państwo

Informujemy, że   w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu, w sprawach dotyczących dzieci, jest  możliwość   konsultacji telefonicznej z pedagogiem – panią Magdaleną Świderek- Kleczewską.

Pedagog pełni dyżur  telefoniczny w środy w godzinach: 10.00 – 12.00

tel. +48 501 828 704

mail: pedagog_winiary@wp.pl