Rekrutacja

13 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną wywieszone w holu przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy nie będą publikowane na stronie internetowej.