Rada Rodziców

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w wyniku głosowania zostało wybrane prezydium w składzie:
– Przewodnicząca : Daria Strugała
– Zastępca Przewodniczącego: Sonia Wieczorek
– Skarbnik: Katarzyna Łuczak
Współpraca z Radą Rodziców