Rada Rodziców

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w wyniku głosowania zostało wybrane prezydium w składzie:
– Katarzyna Fąfara-Karpińska – przewodnicząca
– Kamila Knopczyńska – wiceprzewodnicząca
– Magdalena Kubiak – sekretarz

Rada Rodziców w tym roku szkolnym będzie finansowała organizowane dla dzieci:
– koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne,
– wycieczki, spotkania , zajęcia
– festyny, konkursy quizy i nagrody z tym związane,
– paczki świąteczne,
– prezenty, upominki okolicznościowe.