Kadra

Kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę, profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to osoby o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i budzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Pośród naszej wysoko wykwalifikowanej kadry są:

  • nauczyciele wspomagający
  • terapeuci pedagogiczni
  • terapeuci ręki
  • rehabilitant ruchowy
  • terapeuta integracji sensorycznej
  • logopeda
  • neurologopeda
  • pedagog
  • psycholog
  • trener umiejętności społecznych

DSC_5681aaa