Informacja o liczbie miejsc organizacyjnych w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025

Informujemy, że Przedszkole nr 155 „Polanie” w Poznaniu w roku szkolnym 2024/2025 dysponuje 170 miejscami dla dzieci nie posiadających orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Liczba miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych wynosi 15.
Informujemy, że specjalizacją naszego przedszkola jest praca z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w tym z afazją.