Informacje dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają wniosek bezpośrednio w przedszkolu, nie za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór.
O przyjęciu, dziecka posiadającego orzeczenie do przedszkola decyduje Dyrektor.
Wniosek o przyjęcie dziecka  oraz informator znajdziecie Państwo do pobrania w załączniku poniżej.
Wypełnione wnioski wraz oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można składać od 20 marca. od godz. 12,00 bezpośrednio w przedszkolu pierwszej preferencji.
 
Przekazujemy Państwu w załącznikach:
– Informator dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach publicznych na rok szkolny 2024/2025
– Wzór wniosku o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.