Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej terminami postępowania rekrutacyjnego.

W dniach 13-19 marca Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola będą składać deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w terminie od 20 marca do 04 kwietnia 2024 r.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo w Internecie w systemie Nabór (zakładka Dokumenty).

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami w systemie Nabór ( https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty ) oraz na naszej stronie internetowej:

– Zarządzenie Nr 66/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

– terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2024/P).

– Uchwałę Rady Miasta Poznania ws określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.