odbiór zdjęć z baliku

Rodzice, którzy zamówili zdjęcia z baliku proszeni są o ich odbiór w godzinach od 14:30-16:30.