DYŻUR WAKACYJNY – ZMIANA -PILNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice

Przekazujemy Państwu w trybie pilnym otrzymaną w dniu dzisiejszym informację odnośnie do terminu dyżuru wakacyjnego w roku 2021 w naszym przedszkolu  oraz terminów zapisu na dyżur.

Na dyżur wakacyjny mogą być zapisane jedynie dzieci już uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola.

Informujemy, że nasza placówka będzie pełnić dyżur wakacyjny w dwóch terminach:

   – od 01.07.2021 r.  do 30.07.2021 r. ( cały miesiąc lipiec)

  oraz

    – od 30.08.2021 r. do 31.08.2021 r. ( 2 ostatnie dni sierpnia)

Dzieci mogą być zapisane na oba lub wybrany jeden termin.

Termin zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  – od 15.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Druki dotyczące zapisu dziecka będą od 15 marca dostępne w przedszkolu.

Przekazujemy w załączniku pismo p.Prezydenta Miasta Poznania skierowane do Rodziców oraz pismo z informacją dotyczącą dyżuru.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

dyżur wakacyjny -pismo p. Prezydenta do rodziców

informacja dla rodziców odnośnie dyżuru wakacyjnego

 

 

Przypominamy o terminie składania deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w przedszkolu rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji – dotyczący dzieci już uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W dniach 0d 9 – 15 marca rodzice dzieci uczęszczających zobowiązani są złożyć w placówce  DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Druki deklaracji dostępne są w przedszkolu.

Nie złożenie wyżej wymienionej deklaracji w terminie jest równoznaczne z decyzją o rezygnacji z miejsca dla dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian – zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem  17 lutego 2021

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

TERMINY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkony 2021_2022

UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA

UMP_XXII_401_VIII_2020_T

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po

badania – wady postawy

SZANOWNI RODZICE GRUP VI i VII !

W dniach 10-14.09. odbędą się badania

dzieci 6-letnich pod kątem wad postawy.

Badania przeprowadzi

lekarz rehabilitacji ruchowej wspólnie z fizjoterapeutą.

Koszt badania – 13 zł.

Proszę o podpisanie zgody na badanie dziecka (listy będą u nauczycieli w sali) oraz wpłatę pieniędzy do skarbników grup

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Podpisując na liście w przedszkolu odbiór kart do czytników jednocześnie oświadczają Państw,o że zapoznali się z zamieszonym regulaminem.

W celu ułatwienia Państwu korzystania z systemu ewidencji pobytu dziecka iPrzedszkole zamieszczamy również instrukcję obsługi panelu Rodzica.

IMG_20200828_0001IMG_20200828_0002IMG_20200828_0003panel-rodzica-pomoc-1

Komunikat dla Rodziców

Witamy serdecznie po przerwie wakacyjnej.

Informujemy, że rok szkolny rozpoczyna się 1 września  (wtorek) bieżącego roku.

Przedszkole jest czynne w godzinach:

  • Winiary nr 2 – 6.00 – 17.00
  • Filia Michałowska nr 1 – 6.30 – 16.30

Istotne dla Państwa informacje przed 1 września:

  • Każdy Rodzic powinien zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii oraz regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  • Każdy Rodzic jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, które będzie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczyć je w dniu przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy.
  • Informujemy, że karty ewidencji dzieci do czytników elektronicznych będą wydawane Rodzicom nowoprzyjętych dzieci od 1 września.
  • Ze względu na wymogi reżimu sanitarnego i organizację placówki, nie ma możliwości odbioru dzieci przed godziną 14.30. (Nie dotyczy to dzieci, najmłodszych -3,4 latków w początkowym okresie adaptacyjnym). Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i niemożność zorganizowania dni adaptacyjnych, proponujemy przez okres 2 tygodni wcześniejsze odbieranie dzieci najmłodszych –  nowoprzyjętych 3, 4- latków – jest to możliwe w godzinach 12.00 – 12.30, po uprzednim zgłoszeniu rano w grupie. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego przedziału czasowego wyznaczonego na wcześniejszy odbiór dziecka. Powyższa decyzja wcześniejszego odbioru jest uzależniona od możliwości i woli Rodziców.
  • W związku czasem odbioru dzieci od godz.14.30, wszystkie dzieci będą korzystały z 3 posiłków dziennie. Brak jest możliwości zapisu tylko na 2 posiłki – bez podwieczorku. Powyższe decyzje podyktowane są możliwościami organizacyjnymi placówki wynikającymi z reżimu sanitarnego.
  • Z uwagi na zalecenia GIS-u prosimy Rodziców aby w miarę możliwości odbierać i przyprowadzać dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów (aby zminimalizować kontaktowanie się ze sobą dzieci z różnych grup). Pierwszego września podczas przyprowadzania dziecka zostaną Państwu podane godziny funkcjonowania grup.

 

  • Harmonogram zebrań organizacyjnych z Rodzicami w grupach:

Winiary:

I grupa – 2 września (środa), godz. 17.30

II grupa – 1 września (wtorek). godz. 17.30

III grupa  – 3 września (czwartek) , godz. 17.30

IV grupa – 7 września (poniedziałek). godz. 17.30

V grupa –  8 września ( wtorek), godz. 17.30

VI grupa – 9 września ( środa), godz. 17.30

VII grupa – 10 września (czwartek), godz. 17.30

Filia Michałowska:

VIII grupa –  3 września (czwartek), godz. 17.00

IX grupa – 7 września (poniedziałek), godz. 17.00

 

Wszystkie wyżej wymienione spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonej strefie dla Rodziców.

Na zebranie przychodzi 1 Rodzic od dziecka, zaopatrzony w maseczkę i własny długopis.

Formy kontaktów Nauczycieli z Rodzicami zostaną ustalone na spotkaniach grupowych.

Życzymy Państwu w tym szczególnym okresie dużo cierpliwości, wyrozumiałości i wzajemnego zrozumienia. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca przebiegała w dobrej atmosferze.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola  Anna Ratajczak

Wicedyrektor Przedszkola Wioletta Orwat