REKRUTACJA 2022/2023

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedszkolem, jednocześnie prosimy o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie

https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ze względu na reżim sanitarny nie przewidujemy w tym roku tzw. drzwi otwartych.

W sierpniu dla nowo przyjętych dzieci przewidujemy spotkanie integracyjne – prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Szanowni Rodzice!

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Rozpoczynamy 1 września 2021 r ( środa).

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 6.00-8.15
 • ulica Michałowska -6.30-8.15

Odbiór dzieci w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 14.30 – 17.00
 • ulica Michałowska – od 14.30 – 16.30

Uwaga!

Nowo przyjęte dzieci z grup najmłodszych mogą Państwo (po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą grupy) od dnia 1 do 10 września) odbierać wcześniej – o godzinie 12.00 ( bezpośrednio po obiedzie, przed odpoczynkiem). Z uwagi na pandemię nie było w tym roku możliwości zorganizowania dla tych dzieci zajęć adaptacyjnych, dlatego wychodzimy do Państwa z propozycją przyprowadzania dziecka na skrócony pobyt we wskazanym przedziale czasowym.

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci.

Odbierać dziecko może wyłącznie rodzic/ opiekun prawny lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców.

Druki upoważnień do odbioru będą dostępne w holu przedszkola. Osoba upoważniona do odbioru dziecka jest zobowiązana posiadać przy sobie dokument tożsamości.

 • Karty do czytników elektronicznych ( dotyczące ewidencji godzin pobytu dziecka w przedszkolu) dla dzieci nowo przyjętych będą wydawane 1 września podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z uwagi na nadal trwającą pandemię prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych).

Prosimy aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jednego rodzica ( lub osobę upoważnioną do odbioru).

Rodzic podczas przyprowadzania i odbioru dziecka może przebywać z dzieckiem w holu przedszkola i w szatni. Rodzic odprowadza i odbiera dziecko bezpośrednio z grupy do jakiej uczęszcza dziecko Z uwagi na reżim sanitarny Rodzice nie mogą wchodzić do sal dydaktycznych. W trakcie przyprowadzania i odbioru dziecka prosimy o dostosowanie się do zaleceń osoby pełniącej dyżur w holu placówki i oczekiwanie na swoją kolej w przypadku większej ilości osób.

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które nie wykazują objawów chorobowych (typu katar, kaszel, gorączka).

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące organizacji roku szkolnego zostaną Państwu podane na spotkaniach grupowych.

Spotkania będą odbywały się według następującego harmonogramu w salach dydaktycznych poszczególnych grup:

 • grupa I ( nowo przyjęte dzieci 3 -letnie ) – 2 września ( czwartek), godz, 17.00
 • grupa II ( młodsza grupa integracyjna, dzieci 3 i 4 letnie) -2 września (czwartek), godz. 17.00
 • grupa III (dzieci 4- letnie, była grupa I )- 6 września (poniedziałek), godz, 17.00
 • grupa IV ( dzieci 4 i 5- letnie, była grupa III )- 2 września ( czwartek) , godz. 17.00
 • grupa V (dzieci 4 i 5- letnie, byłą grupa IV ) – 6 września (poniedziałek), godz. 17.00
 • grupa VI (starsza grupa integracyjna, dzieci 5, 6- letnie ) – 7 września (wtorek), godz. 17.00
 • grupa VII ( dzieci 6- letnie, była grupa V ) – 7 września (wtorek), godz.17.00
 • grupa VIII ( maluszki z Michałowskiej, dzieci 3 i 4 letnie ) – 6 września (poniedziałek), godz. 16.45
 • grupa IX ( 5-6 latki z Michałowskiej ) – 6 września ( poniedziałek), godz.16.45

Na spotkania grupowe prosimy o przychodzenie Rodziców bez dzieci, pojedynczo, w maseczce, z własnym długopisem.

Serdecznie pozdrawiamy

Wyprawka Przedszkolaka

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy poniżej wykaz rzeczy, które są niezbędne dziecku uczęszczającemu do Przedszkola nr 155 „POLANIE”, osiedle Winiary 2 od 1 września 2021 r.

Wyprawka dotyczy dzieci 3 i 4 -letnich

Uwaga! Dzieci uczęszczające do oddziałów zlokalizowanych na ul. Michałowskiej 1 (grupa najmłodsza) nie przynoszą: piżamek, powłoczek na koc oraz fartuszków. Pozostałe rzeczy z listy wyprawkowej zamieszczonej powyżej pozostają bez zmian.

wyniki ogólnopolskiego konkursu eko-moda

Bardzo dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie. Wszystkim gratulujemy kreatywności, pomysłowości w wykonaniu strojów jak również różnorodności materiałów z jakich zostały one wykonane.

Niezależna komisja stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Spośród prawie 100 prac wyłoniła następujących laureatów:

I Miejsce

Iga Burzyńska, lat 6

Kokanin

 

II Miejsce

Radosław Wroński, lat 4

Rzeszów

 

III Miejsce

Jan Soszyński, lat 4

Elbląg

Wyróżnienia:

Adam Szczudło, lat 6

Jelenia Góra

Martyna Chwirot, lat 5

Poznań

Do laureatów zostaną wysłane nagrody, których sponsorem jest firma:

185825169_168066098567523_3000270599470463986_n

Dla pozostałych uczestników przekazujemy dyplom do pobrania poniżej oraz podziękowanie dla wszystkich, którzy z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowaniu dzieci do konkursu.

dyplom

podziekowanie_n

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo zgodnie z harmonogramem procesu rekrutacyjnego publikujemy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu w rekrutacji podstawowej.

Lista dzieci przyjętych:

Lista dzieci przyjętych -26.04.2021 r.

Lista dzieci nieprzyjętych:

Lista dzieci nieprzyjętych – 26.04.2021r.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola  udostępnione zostały również w holu przedszkola na ul. Winiary 2.

Lista placówek dysponujących wolnymi miejscami:

Lista+placówek+dysponująca+wolnymi+miejscami+po+rekrutacji+podstawowej+według+stanu+na+dzień+26.04.2021+r.

 

 

 

 

Dyżur wakacyjny – grupy „międzyprzedszkolne” – informacje

Szanowni Rodzice!

Informacja dotyczy TYLKO  Rodziców dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola .

W poniższych załącznikach udostępniamy Państwu informacje i dokumenty przekazane przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty związane z możliwością zapisu dziecka na dyżur do grupy międzyprzedszkolnej  w  jednej z 6 wskazanych  w piśmie i harmonogramie placówek.

Na dyżur mogą być zapisane jedynie dzieci rodziców pracujących.

Dokumenty są dostępne również w holu przedszkola na ul Winiary 2.

Temin składania dokumentów 22 – 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14 tej do skrzynki podawczej w holu przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

pismo do rodziców(1)

zał. nr 4- harmonogram – oddział międzyprzedszkolny

załącznik nr 1 – sierpień

zał. nr 3- oświadczenie o zatrudnieniu

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy linki do list zawierających imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 155 „POLANIE” w Poznaniu  na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji podstawowej.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji w naszej placówce wyniosła 90 punktów.

Lista dzieci zakwalifikowanych:

IMG_20210416_0001

IMG_20210416_0002

Lista dzieci niezakwalifikowanych:

IMG_20210416_0003

Miło nam jest poinformować, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Ważne!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani złożyć od 16.04.2021 r. – 21.04.2021 r.  POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA.

Prosimy o zapoznanie się z poprzednim wpisem na naszej stronie, gdzie zamieszczony został druk oraz instrukcja potwierdzenia woli za pomocą elektronicznego systemu Nabór.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom dzieci już uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, którzy złożyli w marcu 2021 r. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, że nie muszą składać żadnych innych dokumentów.  Złożenie w/w deklaracji jest dokumentem wystarczającym.