Dyżur pedagoga

Szanowni Państwo

Informujemy, że   w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu, w sprawach dotyczących dzieci, jest  możliwość   konsultacji telefonicznej z pedagogiem – panią Magdaleną Świderek- Kleczewską.

Pedagog pełni dyżur  telefoniczny w środy w godzinach: 10.00 – 12.00

tel. +48 501 828 704

mail: pedagog_winiary@wp.pl

Zawieszenie zajęć w przedszkolu – komunikat, aktualizacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że z uwagi na wzrost zachorowalności w kraju, od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.  zostaje zawieszona działalność przedszkoli.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywać się będą zdalnie, za pośrednictwem platformy iPrzedszkole.

W załączniku nr 1 przekazujemy Państwu pismo skierowane do Rodziców przez Wydział Oświaty Miasta Poznania.

Przedszkole będzie pełnić w tym czasie opiekę tylko dla dzieci wskazanych w piśmie ( załącznik nr 1).

W załączniku nr 2 wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W okresie od 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r. przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30 – 16.30.

Warunkiem przyjęcia dziecka  jest wypełnienie i przesłanie wniosku wskazanego w załączniku nr 2 do wtorku – 30.03.2021r. , do godz. 12.00 na adres:

przedszkole_nr_155@wp.pl

Załącznik nr 1:

29 marca 2021 – pismo do rordziców1

Załącznik nr 2

wniosek o przyjecie dziecna na zajecia w dnia 29-marca -9 kwietnia. 1(1)

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

Szanowni Państwo!

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Znajdziecie tam Państwo dokumenty do pobrania – wniosek, oświadczenia, informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, terminarz rekrutacji, kryteria, informacje o obowiązujących załącznikach itp.

Za pomocą powyższej strony w systemie Nabór jest również możliwość wypełnienia wniosku online.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami dla rodziców zamieszczonymi  tam w zakładce Dokumenty.

 

DYŻUR WAKACYJNY – ZMIANA -PILNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice

Przekazujemy Państwu w trybie pilnym otrzymaną w dniu dzisiejszym informację odnośnie do terminu dyżuru wakacyjnego w roku 2021 w naszym przedszkolu  oraz terminów zapisu na dyżur.

Na dyżur wakacyjny mogą być zapisane jedynie dzieci już uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola.

Informujemy, że nasza placówka będzie pełnić dyżur wakacyjny w dwóch terminach:

   – od 01.07.2021 r.  do 30.07.2021 r. ( cały miesiąc lipiec)

  oraz

    – od 30.08.2021 r. do 31.08.2021 r. ( 2 ostatnie dni sierpnia)

Dzieci mogą być zapisane na oba lub wybrany jeden termin.

Termin zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  – od 15.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Druki dotyczące zapisu dziecka będą od 15 marca dostępne w przedszkolu.

Przekazujemy w załączniku pismo p.Prezydenta Miasta Poznania skierowane do Rodziców oraz pismo z informacją dotyczącą dyżuru.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

dyżur wakacyjny -pismo p. Prezydenta do rodziców

informacja dla rodziców odnośnie dyżuru wakacyjnego

 

 

Przypominamy o terminie składania deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w przedszkolu rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji – dotyczący dzieci już uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W dniach 0d 9 – 15 marca rodzice dzieci uczęszczających zobowiązani są złożyć w placówce  DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Druki deklaracji dostępne są w przedszkolu.

Nie złożenie wyżej wymienionej deklaracji w terminie jest równoznaczne z decyzją o rezygnacji z miejsca dla dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian – zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem  17 lutego 2021

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

TERMINY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkony 2021_2022

UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA

UMP_XXII_401_VIII_2020_T

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po