Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Przedszkola nr 155 “Polanie” w Poznaniu zapraszamy do odwiedzenia strony :

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

na której systematycznie pojawiać się będą  informacje dotyczące terminarza i zasad rekrutacji, a także dokumenty do pobrania.

Informujemy, że rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2023/2024  odbędzie się

w terminie od 14  do 27 marca 2027 roku.

Wcześniej – od 7 do 13 marca rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny.

Szczegółowy terminarz, oraz pozostałe informacje i dokumenty dostępne będą na wskazanej powyżej stronie internetowej systemu Nabór .

Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola J

Informujemy, że przedszkole przyjmuje również dzieci posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z  tytułu:niepełnosprawności ruchowej, w normie intelektualnej.

O przyjęciu dziecka posiadającego orzeczenie decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę  indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka.

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie  prosimy o bezpośredni kontakt z przedszkolem

 i składanie wniosków o przyjęcie dziecka bezpośrednio w placówce.