Dyżur wakacyjny – grupy „międzyprzedszkolne” – informacje

Szanowni Rodzice!

Informacja dotyczy TYLKO  Rodziców dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola .

W poniższych załącznikach udostępniamy Państwu informacje i dokumenty przekazane przez Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty związane z możliwością zapisu dziecka na dyżur do grupy międzyprzedszkolnej  w  jednej z 6 wskazanych  w piśmie i harmonogramie placówek.

Na dyżur mogą być zapisane jedynie dzieci rodziców pracujących.

Dokumenty są dostępne również w holu przedszkola na ul Winiary 2.

Temin składania dokumentów 22 – 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14 tej do skrzynki podawczej w holu przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej załącznikami.

pismo do rodziców(1)

zał. nr 4- harmonogram – oddział międzyprzedszkolny

załącznik nr 1 – sierpień

zał. nr 3- oświadczenie o zatrudnieniu