rekrutacja – informacja z Urzędu miasta

Poznań 13 marca 2020 r.
Szanowni Rodzice,
w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu na terminy rekrutacji.
Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola w późniejszym terminie.

Prosimy – w miarę możliwości – o mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą.
Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy państwa informować.

Adres:

Przedszkole nr 155 POLANIE

os. Winiary 2, 60-665 Poznań

Skany wniosków wraz z załącznikami prosimy wysłać na adres:

przedszkole_nr_155@wp.pl

Druki dokumentów do pobrania na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Aktualnie nie ma możliwości bezpośredniego pobierania i składania dokumentów w placówce. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.