DYŻUR LETNI 2022 – REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!

 • Informujemy, że  w dniach od 7 do 11 marca 2022 roku trwają  zapisy dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny.
 • Jednocześnie informujemy, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w terminie: 1 lipca (piątek) i od 27 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.
 • Od 2 lipca do 26 lipca 2022 roku przedszkole jest zamknięte.
 • Termin składania deklaracji zapisu dziecka na dyżur: od 7 do 11 marca 2022 roku.
 • Druki do pobrania w holu przedszkola lub ze strony internetowej placówki.
 • Druki w formie papierowej składamy w przedszkolu ( skrzynka podawcza w holu).
 • Deklaracje po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględnione.
 • Skład osobowy dzieci i przydział nauczycieli do grup w czasie dyżuru jest inny od organizacji w trakcie roku szkolnego.
 • Dyżur będzie zorganizowany  tylko w przedszkolu na ul. Winiary 2.
 • Dzieci z  grup VIII i IX  przy ul. Michałowskiej w czasie dyżuru wakacyjnego mogą również uczęszczać do oddziałów usytuowanych na ul. Winiary

Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej!

Na kolejny rok szkolny 2022/2023

 • Termin składania od 7 do 11 marca 2022 roku.
 • Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej prosimy odbierać w grupach i składać bezpośrednio u nauczycieli grupy do której uczęszcza dziecko.

Termin składania deklaracji na dyżur wakacyjny pokrywa się z terminem składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny 2022/2023.

Terminy te zostały ustalone przez organ prowadzący przedszkole  Wydział Oświaty Miasta Poznania.