Szanowni Rodzice!

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Rozpoczynamy 1 września 2021 r ( środa).

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 6.00-8.15
 • ulica Michałowska -6.30-8.15

Odbiór dzieci w godzinach:

 • Osiedle Winiary – od 14.30 – 17.00
 • ulica Michałowska – od 14.30 – 16.30

Uwaga!

Nowo przyjęte dzieci z grup najmłodszych mogą Państwo (po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą grupy) od dnia 1 do 10 września) odbierać wcześniej – o godzinie 12.00 ( bezpośrednio po obiedzie, przed odpoczynkiem). Z uwagi na pandemię nie było w tym roku możliwości zorganizowania dla tych dzieci zajęć adaptacyjnych, dlatego wychodzimy do Państwa z propozycją przyprowadzania dziecka na skrócony pobyt we wskazanym przedziale czasowym.

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbiór dzieci.

Odbierać dziecko może wyłącznie rodzic/ opiekun prawny lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców.

Druki upoważnień do odbioru będą dostępne w holu przedszkola. Osoba upoważniona do odbioru dziecka jest zobowiązana posiadać przy sobie dokument tożsamości.

 • Karty do czytników elektronicznych ( dotyczące ewidencji godzin pobytu dziecka w przedszkolu) dla dzieci nowo przyjętych będą wydawane 1 września podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z uwagi na nadal trwającą pandemię prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych).

Prosimy aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jednego rodzica ( lub osobę upoważnioną do odbioru).

Rodzic podczas przyprowadzania i odbioru dziecka może przebywać z dzieckiem w holu przedszkola i w szatni. Rodzic odprowadza i odbiera dziecko bezpośrednio z grupy do jakiej uczęszcza dziecko Z uwagi na reżim sanitarny Rodzice nie mogą wchodzić do sal dydaktycznych. W trakcie przyprowadzania i odbioru dziecka prosimy o dostosowanie się do zaleceń osoby pełniącej dyżur w holu placówki i oczekiwanie na swoją kolej w przypadku większej ilości osób.

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które nie wykazują objawów chorobowych (typu katar, kaszel, gorączka).

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące organizacji roku szkolnego zostaną Państwu podane na spotkaniach grupowych.

Spotkania będą odbywały się według następującego harmonogramu w salach dydaktycznych poszczególnych grup:

 • grupa I ( nowo przyjęte dzieci 3 -letnie ) – 2 września ( czwartek), godz, 17.00
 • grupa II ( młodsza grupa integracyjna, dzieci 3 i 4 letnie) -2 września (czwartek), godz. 17.00
 • grupa III (dzieci 4- letnie, była grupa I )- 6 września (poniedziałek), godz, 17.00
 • grupa IV ( dzieci 4 i 5- letnie, była grupa III )- 2 września ( czwartek) , godz. 17.00
 • grupa V (dzieci 4 i 5- letnie, byłą grupa IV ) – 6 września (poniedziałek), godz. 17.00
 • grupa VI (starsza grupa integracyjna, dzieci 5, 6- letnie ) – 7 września (wtorek), godz. 17.00
 • grupa VII ( dzieci 6- letnie, była grupa V ) – 7 września (wtorek), godz.17.00
 • grupa VIII ( maluszki z Michałowskiej, dzieci 3 i 4 letnie ) – 6 września (poniedziałek), godz. 16.45
 • grupa IX ( 5-6 latki z Michałowskiej ) – 6 września ( poniedziałek), godz.16.45

Na spotkania grupowe prosimy o przychodzenie Rodziców bez dzieci, pojedynczo, w maseczce, z własnym długopisem.

Serdecznie pozdrawiamy