Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

klauzula informacyjna

W powyższym załączniku przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią.