Przypominamy o terminie składania deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w przedszkolu rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji – dotyczący dzieci już uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W dniach 0d 9 – 15 marca rodzice dzieci uczęszczających zobowiązani są złożyć w placówce  DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Druki deklaracji dostępne są w przedszkolu.

Nie złożenie wyżej wymienionej deklaracji w terminie jest równoznaczne z decyzją o rezygnacji z miejsca dla dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH