Komunikat dla Rodziców

Witamy serdecznie po przerwie wakacyjnej.

Informujemy, że rok szkolny rozpoczyna się 1 września  (wtorek) bieżącego roku.

Przedszkole jest czynne w godzinach:

  • Winiary nr 2 – 6.00 – 17.00
  • Filia Michałowska nr 1 – 6.30 – 16.30

Istotne dla Państwa informacje przed 1 września:

  • Każdy Rodzic powinien zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii oraz regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  • Każdy Rodzic jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, które będzie zamieszczone na stronie przedszkola i dostarczyć je w dniu przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy.
  • Informujemy, że karty ewidencji dzieci do czytników elektronicznych będą wydawane Rodzicom nowoprzyjętych dzieci od 1 września.
  • Ze względu na wymogi reżimu sanitarnego i organizację placówki, nie ma możliwości odbioru dzieci przed godziną 14.30. (Nie dotyczy to dzieci, najmłodszych -3,4 latków w początkowym okresie adaptacyjnym). Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i niemożność zorganizowania dni adaptacyjnych, proponujemy przez okres 2 tygodni wcześniejsze odbieranie dzieci najmłodszych –  nowoprzyjętych 3, 4- latków – jest to możliwe w godzinach 12.00 – 12.30, po uprzednim zgłoszeniu rano w grupie. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego przedziału czasowego wyznaczonego na wcześniejszy odbiór dziecka. Powyższa decyzja wcześniejszego odbioru jest uzależniona od możliwości i woli Rodziców.
  • W związku czasem odbioru dzieci od godz.14.30, wszystkie dzieci będą korzystały z 3 posiłków dziennie. Brak jest możliwości zapisu tylko na 2 posiłki – bez podwieczorku. Powyższe decyzje podyktowane są możliwościami organizacyjnymi placówki wynikającymi z reżimu sanitarnego.
  • Z uwagi na zalecenia GIS-u prosimy Rodziców aby w miarę możliwości odbierać i przyprowadzać dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów (aby zminimalizować kontaktowanie się ze sobą dzieci z różnych grup). Pierwszego września podczas przyprowadzania dziecka zostaną Państwu podane godziny funkcjonowania grup.

 

  • Harmonogram zebrań organizacyjnych z Rodzicami w grupach:

Winiary:

I grupa – 2 września (środa), godz. 17.30

II grupa – 1 września (wtorek). godz. 17.30

III grupa  – 3 września (czwartek) , godz. 17.30

IV grupa – 7 września (poniedziałek). godz. 17.30

V grupa –  8 września ( wtorek), godz. 17.30

VI grupa – 9 września ( środa), godz. 17.30

VII grupa – 10 września (czwartek), godz. 17.30

Filia Michałowska:

VIII grupa –  3 września (czwartek), godz. 17.00

IX grupa – 7 września (poniedziałek), godz. 17.00

 

Wszystkie wyżej wymienione spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonej strefie dla Rodziców.

Na zebranie przychodzi 1 Rodzic od dziecka, zaopatrzony w maseczkę i własny długopis.

Formy kontaktów Nauczycieli z Rodzicami zostaną ustalone na spotkaniach grupowych.

Życzymy Państwu w tym szczególnym okresie dużo cierpliwości, wyrozumiałości i wzajemnego zrozumienia. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca przebiegała w dobrej atmosferze.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola  Anna Ratajczak

Wicedyrektor Przedszkola Wioletta Orwat