Dyżur letni

Szanowni Rodzice!

Zasady i procedury zapisu dzieci na dyżur wakacyjny planowanego w terminie od  20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Dyżur letni pełniony będzie tylko w placówce mieszczącej się na Osiedlu Winiary nr 2. Nie będzie czynna w tym okresie filia na ul.  Michałowskiej.

W tym roku na dyżur wakacyjny nie ma rekrutacji drogą elektroniczną przez system NABÓR.

Organizacja zapisów na dyżur letni pozostaje w gestii Dyrektora placówki.

 Przyjmowane będą wyłącznie dzieci z naszego przedszkola, nie ma możliwości zapisu dziecka spoza placówki.

 Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy pobrać, wypełnić i przesłać przeskanowany dokument  „POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA” .

Skany dokumentów należy przesłać w terminie do 12 czerwca 2020 roku  na adres: przedszkole_nr_155@wp.pl

 Dokument można pobrać z naszej strony internetowej lub  z panelu IPRZEDSZKOLE.

Rodzice dzieci, którzy wypełniali już ankiety i oświadczenia związane z powrotem dzieci do przedszkola po 25 maja nie muszą powtórnie ich wypełniać.

W przypadku dzieci, których rodzice nie wypełnili oświadczeń i ankiet, oprócz POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU,  proszeni są o  również wypełnienie i przesłanie ankiet i oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z obowiązującymi  w przedszkolu procedurami.

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach pod niniejszą informacją.

W związku z trwającymi nadal wymogami sanitarnymi w okresie pandemii, przedszkole dysponuje 56 miejscami organizacyjnymi.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, będzie dokonana weryfikacja zgodnie z wytycznymi MEN- u i GIS-u – w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących, pracujących w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,  instytucjach związanych z utrzymaniem i działalnością miasta.

 Listy dzieci przyjętych  na dyżur letni zostaną wywieszone w holu przedszkola 16 czerwca o godz. 10.00.

 W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 – 17.00.

Obowiązuje regulamin  przyprowadzania i odprowadzania dzieci oraz procedury bezpieczeństwa, które zostały w miesiącu maju zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

OŚWIADCZENIE(1)

ANKIETA-2(1)

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU NA DYŻUR